Preskočiť na obsah

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku

Názov predmetu zákazky: Oprava spoločenského priestoru – zóna študovne v budove Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Hálova 16, 851 01 Bratislava
Predpokladaná hodnota zákazky: 34 839,69 € bez DPH za celý predmet zákazky
Termín predloženia ponuky: do 14. 10. 2021 do 12,00 h
Kontakt: Mgr. et Mgr. Viera Cedulová, 0940 984 427, viera.cedulova@spsehalova.sk
Príloha č. 2.: Výkaz výmer
 

Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku

Názov predmetu zákazky: Modernizácia CISCO akadémie SPŠE Hálova

Termín predloženia ponuky: do 04. 10. 2021 do 12,00 h

Kontakt: Mgr. et Mgr. Viera Cedulová, 0940 984 427, viera.cedulova@spsehalova.sk

 

Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku

Názov predmetu zákazky: Opravy vo veľkej telocvični
Predpokladaná hodnota zákazky: 15 .771,89 €,-bez DPH
Kontakt: Mgr. et Mgr. Viera Cedulová, 0940 984 427, viera.cedulova@spsehalova.sk
Príloha č. 1.: Výzva II
Príloha č. 2.: Výkaz výmer II3
 

Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku

Názov predmetu zákazky: Opravy vo veľkej telocvični
Predpokladaná hodnota zákazky: 15 .771,89 €,-bez DPH
Kontakt: Mgr. et Mgr. Viera Cedulová, 0940 984 427, viera.cedulova@spsehalova.sk

Príloha č. 2.: Výkaz výmer
 


 

Verejné obstarávania ukončené :

Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku

Názov predmetu zákazky: Ocenenia pre účastníkov a víťazov futbalových súťaží
Termín predloženia ponuky: do 09. 08. 2021 do 12,00 h
Kontakt: Mgr. et Mgr. Viera Cedulová, 0940 984 427, viera.cedulova@spsehalova.sk

Príloha č. 1 Výzva
 

Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku

Názov predmetu zákazky: Výmena rozvodov studenej a teplej vody
Predpokladaná hodnota zákazky: 9.320,76 €,-bez DPH
Kontakt: Mgr. et Mgr. Viera Cedulová, 0940 984 427, viera.cedulova@spsehalova.sk
Príloha č. 2.: Výkaz výmer
 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazkuNázov predmetu zákazky: Zariadenie/vybavenie a didaktické pomôcky

Príloha č. 1.: Technická špecifikácia
Príloha č. 2.: Návrh na plnenie
 

Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku

Názov predmetu zákazky: Lyžiarsky výcvikový kurz 2
Predpokladaná hodnota zákazky: 5.375,-bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903/756 380, skola@spsehalova.sk
Príloha č. 2.: Čestné vyhlásenie
Príloha č. 3.: Návrh uchádzača
 

Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku

Názov predmetu zákazky: Lyžiarsky výcvikový kurz 1
Predpokladaná hodnota zákazky: 8.125,-bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903/756 380, skola@spsehalova.sk
Príloha č. 2.: Čestné vyhlásenie
Príloha č. 3.: Návrh uchádzača
 

Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku

Názov predmetu zákazky: CIV-nábytok
Predpokladaná hodnota zákazky: 7.996,-bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903/756 380, skola@spsehalova.sk
Príloha č. 2.: Čestné vyhlásenie
Príloha č. 3.: Návrh uchádzača
 

Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku

Názov predmetu zákazky: Centrum inkluzívneho vzdelávania-PC
Predpokladaná hodnota zákazky: 13 789,95 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903/756 380, skola@spsehalova.sk
Príloha č. 2.: Čestné vyhlásenie
Príloha č. 3.: Kritériá
 

Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku

Názov predmetu zákazky: Centrum inkluzívneho vzdelávania-stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 29 215,73 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903/756 380, skola@spsehalova.sk
Príloha č. 2.: Výkaz – výmer
 
Názov zákazky: MODULOVÝ VÝUČBOVÝ SYSTÉM RC2000 – ΜLAB
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Modulový výučbový systém rc2000 – µLAB” s predpokladanou hodnotou zákazky 3500,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 

Názov zákazky: PC ZOSTAVA NA ÚPRAVU MULTIMEDIÁLNEHO OBSAHU
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „PC zostava na úpravu multimediálneho obsahu” s predpokladanou hodnotou zákazky 1888,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk

Názov zákazky: MIXÁŽNY PULT
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Mixážny pult” s predpokladanou hodnotou zákazky 1890,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk

Názov zákazky: PROFESIONÁLNY FOTOAPARÁT
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Profesionálny fotoaparát” s predpokladanou hodnotou zákazky 2040,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk

Názov zákazky: PROFESIONÁLNA 4K VIDEOKAMERA
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Profesionálna 4K videokamera” s predpokladanou hodnotou zákazky 2386,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk 

 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: “Dodanie 7 kusov PC v konfigurácii All-in-One” bolo úspešne ukončené dňa 15.08.2018.
Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť Moitin, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za dodanie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.
 
 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: “Maľovanie stropu a stien v malej telocvični” bolo úspešne ukončené dňa 13. 06. 2018.
Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.
 
 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: “Rekonštrukcia telocvične – výmena podlahy a obkladu, rekonštrukcia sociálneho zariadenia” bolo úspešne ukončené dňa 16. 04. 2018.
Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť RE-ARCH a.s., Farebná 15-17, 821 05 Bratislava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.