Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Oprava spoločenského priestoru – zóna študovne v budove Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Hálova 16, 851 01 Bratislava
Predpokladaná hodnota zákazky: 34 839,69 € bez DPH za celý predmet zákazky
Termín predloženia ponuky: do 14. 10. 2021 do 12,00 h
Kontakt: Mgr. et Mgr. Viera Cedulová, 0940 984 427, viera.cedulova@spsehalova.sk
Príloha č. 1.: Výzva
Príloha č. 2.: Výkaz výmer
 
Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Modernizácia CISCO akadémie SPŠE Hálova
Termín predloženia ponuky: do 04. 10. 2021 do 12,00 h
Kontakt: Mgr. et Mgr. Viera Cedulová, 0940 984 427, viera.cedulova@spsehalova.sk
Príloha č. 1 Výzva
 
Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Opravy vo veľkej telocvični
Predpokladaná hodnota zákazky: 15 .771,89 €,-bez DPH
Kontakt: Mgr. et Mgr. Viera Cedulová, 0940 984 427, viera.cedulova@spsehalova.sk
Príloha č. 1.: Výzva II
Príloha č. 2.: Výkaz výmer II
 
 
Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Opravy vo veľkej telocvični
Predpokladaná hodnota zákazky: 15 .771,89 €,-bez DPH
Kontakt: Mgr. et Mgr. Viera Cedulová, 0940 984 427, viera.cedulova@spsehalova.sk
Príloha č. 2.: Výkaz výmer
 


 
Verejné obstarávania ukončené :
Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Ocenenia pre účastníkov a víťazov futbalových súťaží
Termín predloženia ponuky: do 09. 08. 2021 do 12,00 h
Kontakt: Mgr. et Mgr. Viera Cedulová, 0940 984 427, viera.cedulova@spsehalova.sk
Príloha č. 1 Výzva
 
Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Výmena rozvodov studenej a teplej vody
Predpokladaná hodnota zákazky: 9.320,76 €,-bez DPH
Kontakt: Mgr. et Mgr. Viera Cedulová, 0940 984 427, viera.cedulova@spsehalova.sk
Príloha č. 2.: Výkaz výmer
 
 
Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Zariadenie/vybavenie a didaktické pomôcky
 
 
Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Lyžiarsky výcvikový kurz 2
Predpokladaná hodnota zákazky: 5.375,-bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903/756 380, skola@spsehalova.sk
 
 
Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Lyžiarsky výcvikový kurz 1
Predpokladaná hodnota zákazky: 8.125,-bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903/756 380, skola@spsehalova.sk
 
 
Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: CIV-nábytok
Predpokladaná hodnota zákazky: 7.996,-bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903/756 380, skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Centrum inkluzívneho vzdelávania-PC
Predpokladaná hodnota zákazky: 13 789,95 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903/756 380, skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ  SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Centrum inkluzívneho vzdelávania-stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 29 215,73 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903/756 380, skola@spsehalova.sk
 
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Výmena vchodových dverí
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 891,68 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Dodanie 7 ks nových PC v konfigurácii All-in-One
Predpokladaná hodnota zákazky: 5.669,44 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Oprava priestorov výdajne jedla
Predpokladaná hodnota zákazky: 19.676,47 EUR BEZ DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Názov zákazky: Oprava priestorov výdajne jedla
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu na uvedenú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je 19.676,47 EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
 
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Operatívny leasing: Vozidlo ŠKODA FABIA COMBI TEAM
Ďalšie informácie – príloha
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Názov zákazky: Operatívny leasing: Vozidlo ŠKODA FABIA COMBI TEAM so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou, doba nájmu: 36 mesiacov,  ročný nájazd kilometrov:  Max. 15 000
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu na uvedenú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je 7.488,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Lyžiarsky výcvikový kurz v termíne 16.02.2019 – 21.02.2019
Predpokladaná hodnota zákazky: 8. 250 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Lyžiarsky výcvikový kurz v termíne 03.02.2019 – 08.02.2019
Predpokladaná hodnota zákazky: 5. 000 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Názov zákazky: Lyžiarsky výcvikový kurz v termíne 03.02.2019 – 08.02.2019
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Lyžiarsky výcvikový kurz v termíne 03.02.2019 – 08.02.2019 s predpokladanou hodnotou zákazky 5.000 EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Názov zákazky: Lyžiarsky výcvikový kurz v termíne 16.02.2019 – 21.02.2019
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Lyžiarsky výcvikový kurz v termíne 16.02.2019 – 21.02.2019 s predpokladanou hodnotou zákazky 8.250 EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
  
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Frézovačka Bernardo KF 25 Pro s digitálnym odmeriavaním a príslušenstvom
Predpokladaná hodnota zákazky: 2. 695,25 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Názov zákazky: Frézovačka Bernardo KF 25 Pro s digitálnym odmeriavaním a príslušenstvom
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Frézovačka Bernardo KF 25 Pro s digitálnym odmeriavaním a príslušenstvom” s predpokladanou hodnotou zákazky 2. 695,25 EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Štvorkanálový ociloskop
Predpokladaná hodnota zákazky: 1 834,00 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Názov zákazky: Štvorkanálový osciloskop
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Štvorkanálový osciloskop” s predpokladanou hodnotou zákazky 1 834,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Zváračka optických káblov
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 670,00 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ zrušil prieskum trhu na zákazku : Zváračka optických káblov.
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Zváračka optických káblov
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 670,00 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Názov zákazky: Zváračka optických káblov
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Zváračka optických káblov” s predpokladanou hodnotou zákazky 3 670,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Dodanie 10 kusov PC stolov
Predpokladaná hodnota zákazky: 1 500,00 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Dodanie ústredne s prijímačom GPS
Predpokladaná hodnota zákazky: 1 950,00 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: 2ks prístroje na elektrotechnické merania
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 910,00 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Názov zákazky: Dodanie 10 kusov PC stolov
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Dodanie 10 kusov PC stolov” s predpokladanou hodnotou zákazky 1 500,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Názov zákazky: Dodanie ústredne s prijímačom GPS
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Dodanie ústredne s prijímačom GPS” s predpokladanou hodnotou zákazky 1 950,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Názov zákazky: Prístroje na elektrotechnické merania
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Prístroje na elektrotechnické merania” s predpokladanou hodnotou zákazky 3 910,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Dodanie výučbového systému RC2000
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 500,00 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Dodanie profesionálnej 4K videokamery
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 386,00 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Dodanie profesionálneho fotoaparátu
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 040,00 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Dodanie Mixážneho pultu
Predpokladaná hodnota zákazky: 1 890,00 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
Verejný obstarávateľ SPŠE Hálova vyhlasuje výzvu na zákazku
Názov predmetu zákazky: Dodanie  PC zostavy na úpravu multimediálneho obsahu
Predpokladaná hodnota zákazky: 1 888,00 eur bez DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 
 
Názov zákazky: MODULOVÝ VÝUČBOVÝ SYSTÉM RC2000 – ΜLAB
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Modulový výučbový systém rc2000 – µLAB” s predpokladanou hodnotou zákazky 3500,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk
 

Názov zákazky: PC ZOSTAVA NA ÚPRAVU MULTIMEDIÁLNEHO OBSAHU
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „PC zostava na úpravu multimediálneho obsahu” s predpokladanou hodnotou zákazky 1888,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk

Názov zákazky: MIXÁŽNY PULT
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Mixážny pult” s predpokladanou hodnotou zákazky 1890,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk

Názov zákazky: PROFESIONÁLNY FOTOAPARÁT
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Profesionálny fotoaparát” s predpokladanou hodnotou zákazky 2040,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk

Názov zákazky: PROFESIONÁLNA 4K VIDEOKAMERA
Verejný obstarávateľ plánuje vyhlásenie dopytu „Profesionálna 4K videokamera” s predpokladanou hodnotou zákazky 2386,- EUR BEZ DPH.
Kontakt: Ing. Simona Drojáková, 0903 756 380, skola@spsehalova.sk 

 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: “Dodanie 7 kusov PC v konfigurácii All-in-One” bolo úspešne ukončené dňa 15.08.2018.
Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť Moitin, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za dodanie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.
 
 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: “Maľovanie stropu a stien v malej telocvični” bolo úspešne ukončené dňa 13. 06. 2018.
Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.
 
 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: “Rekonštrukcia telocvične – výmena podlahy a obkladu, rekonštrukcia sociálneho zariadenia” bolo úspešne ukončené dňa 16. 04. 2018.
Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť RE-ARCH a.s., Farebná 15-17, 821 05 Bratislava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.