Krúžok Učiteľ Deň Čas Učebňa
Literárny seminár 1, 2 pre 4. ročník Mgr. Včasná Mária streda 14.35 knižnica
Konverzácia v anglickom jazyku 1 Ing. Labajová Veronika  pondelok  14.35  ANJ1 
Konverzácia v anglickom jazyku 2  Mgr. Koštial Róbert pondelok  14.35  ANJ2 
Konverzácia v anglickom jazyku 4, technická angličtina  PhDr. Vitek Ondrej  utorok  14.35  ANJ1  
Konverzácia v nemeckom jazyku  Mgr. Jančušková Emília  pondelok  14.35  ANJ4 
Cvičenia z matematiky 1 RNDr. Kolbaská Viera utorok 14.35  I. C 
Cvičenia z matematiky 2 Mgr. Kocúrová Michaela  pondelok  14.35  III. A 
Cvičenia z fyziky 1. a 2. ročník RNDr. Dojčanová Mária pondelok 14.35 STN
Florbal, posilňovanie, stolný tenis, bedminton Mgr. Poláčková Mária pondelok 14.35 MT, POS
Futbal a posilňovanie PaedDr. Cafík Igor štvrtok 14.35 VT, POS
Stolný tenis, bedminton, posilňovanie PaedDr. Cafík Igor streda 14.35 MT, POS
Seminár z odborných predmetov 1 Ing. Haragová Eleonora pondelok 14.35 VYT2
Seminár z STN a CAD systémy Ing. Valentovičová Ľubica pondelok 14.35 VYT1
Praktické zručnosti v elektrotechnike 1 Mgr. Trubenová Alena pondelok 14.35 PRAX3, EM3
Tvorba záverečných prác Ing. Kuncová Andrea pondelok 14.35 MMU2
Praktická elektronika 1 Ing. Jenčo Dušan pondelok 14.35 PRAX5
Robotika a programovanie MKPC Ing. Krajči Jozef štvrtok 14.35 ROB
Cvičenia z POS Ing. Kocka Rudolf streda 14.35 PRAX4
Kreatívne s multimédiami Mgr. Lukianov Jozef pondelok 14.35 VYT5