Preskočiť na obsah

DEJ a OBN

Odborní lektori:

  • Mgr. Michal Mudroch
 

Popis Učebňe:

Učebňa DEJ a OBN je využívaná na vyučovanie dejepisu a občianskej náuky. Vybavenosť učebne vyhovuje modernému vyučovaniu dejepisu a občianskej náuky. Vyučujúci využívajú dataprojektor, materiály podporujúce výučbu – interaktívne učebnice, internet, IT prezentácie, videá k preberanej téme a pod.   

V učebni sa nachádza:

  • 1x Reproduktory
  • 1x BenQ XGA projektor
  • 1x Acer C24 AIO