dodbanner 2

Vážení rodičia, milí deviataci!

Pripravili sme pre vás ONLINE Deň otvorených dverí, počas ktorého si môžete prostredníctvom videí pozrieť školu, jej vybavenie a následne sa porozprávať s učiteľmi a žiakmi prostredníctvom MS Teams.

Vytvorili sme 11 miestností, ako napríklad Slovenský jazyk a literatúra, matematika, Cudzie jazyky, odbor Informačné a sieťové technológie, odbor Elektrotechnika, odbor Multimédiá, odbor Programovanie digitálnych technológií, OpenLab, v ktorých vás budú čakať učitelia a poskytnú odpovede na vaše otázky napísané do chatu počas videokonferencie. 

Videokonferencie budú spustené v utorok, 18. 01. 2022 od 14:30 h do 16:00 h

Ďalší DOD plánujeme 22. 02. 2022. Informácie hľadajte na našej webovej stránke.

Prajeme vám príjemné ONLINE Dni otvorených dverí.

Všeobecnovzdelávacie predmety
Pozri si videá a pripoj sa do on-line rozhovoru s učiteľmi

Odkazy do miestností budú funkčné 18. januára 2022 od 14:30 do 16:00

Slovenský jazyk a literatúra

Live rozhovor

Matematika

Live rozhovor

Cudzie jazyky

Live rozhovor

Študijné odbory
Pozri si videá a pripoj sa do on-line rozhovoru s učiteľmi

Odkazy do miestností budú funkčné 18. januára 2022 od 14:30 do 16:00

Elektrotechnika

Live rozhovor

Programovanie digitálnych technológií (PDT)

Live rozhovor

Multimédiá

Live rozhovor

Informačné a sieťové technológie (IST)

Live rozhovor

OpenLab - Vedenie SPŠE - Duál - Inklu tím
Pozri si videá a pripoj sa do on-line rozhovoru

Odkazy do miestností budú funkčné 18. januára 2022 od 14:30 do 16:00

OpenLab

Live rozhovor

Vedenie SPŠE

Live rozhovor

Duálne vzdelávanie

Live rozhovor

Inkluzívny tím

Live rozhovor

PODCASTY

Vypočuj si zaujímavé rozhovory so zaujímavými ľuďmi