dod banner

DOD online 21.10.2021

Vážení rodičia, milí deviataci!

Pripravili sme pre vás ONLINE Deň otvorených dverí, počas ktorého si môžete prostredníctvom videí najskôr pozrieť školu, jej vybavenie a následne sa porozprávať s učiteľmi a žiakmi prostredníctvom MS Teams.

Vytvorili sme 11 miestností, ako napríklad Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Cudzie jazyky, odbor Informačné a sieťové technológie, odbor Elektrotechnika, odbor Multimédiá, OpenLab, v ktorých vás budú čakať učitelia a poskytnú odpovede na vaše otázky napísané do chatu počas videokonferencie.

Videokonferencie budú spustené vo štvrtok 21. 10. 2021 od 14:30 h do 16:00 h.


Prosíme vás o zaregistrovanie sa formulárom, na registračný e-mail príde pozvánka deň vopred.
https://forms.gle/eJYaRvKGRjAqTDHU7

Ďakujeme a prajeme vám príjemné ONLINE Deň otvorených dverí.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp