DOD online banner

DOD online 21.10.2021

Vážení rodičia, milí deviataci!

Pripravili sme pre vás ONLINE Deň otvorených dverí, počas ktorého si môžete prostredníctvom videí najskôr pozrieť školu, jej vybavenie a následne sa porozprávať s učiteľmi a žiakmi prostredníctvom MS Teams.

Vytvorili sme 11 miestností, ako napríklad Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Cudzie jazyky, odbor Informačné a sieťové technológie, odbor Elektrotechnika, odbor Multimédiá, OpenLab, v ktorých vás budú čakať učitelia a poskytnú odpovede na vaše otázky napísané do chatu počas videokonferencie.

Videokonferencie budú spustené vo štvrtok 21. 10. 2021 od 14:30 h do 16:00 h.


Prosíme vás o zaregistrovanie sa formulárom, na registračný e-mail príde pozvánka deň vopred.


Registračný formulár

 

Ďakujeme a prajeme vám príjemné ONLINE Deň otvorených dverí.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp