Exkurzia ČOV spoločná fotografia banner

Exkurzia ČOV

Vo štvrtok 12.10. sa študenti tretieho ročníka zúčastnili na exkurzii s environmentálnym zameraním v Petržalskej čističke odpadových vôd. Dozvedeli sme sa informácie o čistiacich procesoch vody, ktorými musí prejsť kým ju opätovne vypustíme do voľnej prírody. Veľký dôraz pri prezentácii bol kladený na šetrenie vodou a ochranu vodných zdrojov v prírode.

Už teraz sa tešíme na pokračovanie prezentácie na jar vo vodárenskom múzeu.

Mgr. Michal Kmotorka, koordinátor environmentálnej výchovy 🍀

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp