PUNK ROCK spoločná fotografia banner

PUNK ROCK

Dňa 30.1.2024 sa žiaci 2.B triedy zúčastnili divadelného predstavenia PUNK ROCK v Divadlo Nová scéna, po ktorej nasledovala beseda so psychológom na tému násilia a hľadania identity mladých ľudí.

Punk Rock je hra známeho britského autora školskej drámy Simona Stephensa a skúma problémy a svet skupiny dnešných tínedžerov, ktorí sa pripravujú na maturitu a plánujú štúdium na vysokej škole.

Predstavenie vzniklo v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Brigita Hornyáková, Viera Dubcová

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp