Preskočiť na obsah
Robotika baner

ROBOTIKA

Robotika je vedný odbor patriaci do Kybernetiky . Zaoberá sa návrhom, stavbou a ovládaním robotov a automatizovaných výrobných liniek. V robotike sa aplikujú znalosti z konštrukcie strojov, mechatroniky – návrh mechanickej konštrukcie robotov a manipulátorov, automatizácie a elektroniky sa využívajú pri návrhu riadiacej elektroniky a informatiky – návrh riadiacich algoritmov a programovanie mikropočítačov ako sú ARDUINO a RASPBERRY, ktoré sú základom väčšiny riadiacich jednotiek a PLC automatov.

Na našej škole sa robotika vyučuje v predmete prax a aplikovaná informatika. Na praxi sa žiaci učia zostaviť a zapojiť riadiacu elektroniku jednoduchých robotov a spôsoby riadenia pohonných jednotiek ( jednosmerné, krokové motory a servá). Na aplikovanej informatike sa učia programovať mikropočítače ( ARDUINO) a vytvárať programy na ovládanie zostavených robotov. Žiaci so znalosťami v robotike majú po škončení školy pomerné široké uplatnenie v automobilovom, chemickom, papierenskom, strojárskom priemysle ako programátori , konštruktéri robotizovaných pracovísk a automatizovaných výrobných liniek, ktoré sa v priemysle stále viac využívajú.

Na obrázkoch sú uvedené príklady používaných robotov a manipulátorov na zostrojenie ktorých využívame stavebnice MERKUR, FISHERTECHNIK, ARDUINO, MAKEBLOCK. Na krúžku robotiky a programovania mikropočítačov si môžu rozširovať svoje vedomosti.