Študijné odbory 2020/2021 banner

Študijné odbory 2020/2021

SPŠE Hálova ponúka v školskom roku 2020/2021 nasledovné študijné odbory a zamerania:

  • 2675 M elektrotechnika – počítačové systémy
  • 2675 M elektrotechnika – multimediálna, televízna a komunikačná technika
  • 2561 M informačné a sieťové technológie – vývoj IKT riešení
  • 2561 M informačné a sieťové technológie – IKT systémy a ich správa

 

2675 M elektrotechnika – počítačové systémy

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda princípy činnosti
elektronických zariadení, PC, periférnych zariadení PC, sieťových
aktívnych prvkov a komunikačných protokolov sietí. Dokáže zostavovať PC z
hardwarových komponentov, pracovať s operačnými systémami, realizovať
projekty štruktúrovanej kabeláže a vlastné návrhy serverovní.

2675 M elektrotechnika – multimediálna, televízna a komunikačná technika

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda technológie digitálneho
spracovania textu, zvuku, obrazu a animácie a základné postupy pri
tvorbe rozhlasových, filmových a televíznych programov. Dokáže navrhnúť a
zrealizovať účelné zostavy multi­mediálnych zariadení, napr.
dispečingových zobra­zovacích systémov, riadiacich systémov
konferenčných, tlmočníckych a ozvučovacích systémov.

2561 M informačné a sieťové technológie – vývoj IKT riešení

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda princípy konštrukcie,
štruktúry a činnosti HW počítača, programovanie v jazykoch C++, C# a
JAVA, open-source programovanie, bezpečnosť prenosu a spracovania
údajov, koncepty vytvárania sietí a ich bezpečnosti. Dokáže navrhnúť a
zrealizovať integrované IKT riešenia, vykonávať odbornú správu
a odstraňovať poruchy v komplexných IKT aplikáciách.

2561 M informačné a sieťové technológie – IKT systémy a ich správa

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda pokročilejšie pracovné
postupy pre správu, diagnostiku a odstraňovanie porúch v PC a
komunikačných sieťach. Dokáže optimalizovať PC siete za účelom zvýšenia
kvality, priepustnosti či výkonnosti sieťového riešenia.

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp