kniha

Študijné odbory 2020/2021

SPŠE Hálova ponúka v školskom roku 2020/2021 nasledovné študijné odbory a zamerania:

2675 M elektrotechnika – počítačové systémy
2675 M elektrotechnika – multimediálna, televízna a komunikačná technika
2561 M informačné a sieťové technológie – vývoj IKT riešení
2561 M informačné a sieťové technológie – IKT systémy a ich správa

2675 M elektrotechnika – počítačové systémy

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda princípy činnosti elektronických zariadení, PC, periférnych zariadení PC, sieťových aktívnych prvkov a komunikačných protokolov sietí. Dokáže zostavovať PC z hardwarových komponentov, pracovať s operačnými systémami, realizovať projekty štruktúrovanej kabeláže a vlastné návrhy serverovní.

2675 M elektrotechnika – multimediálna, televízna a komunikačná technika

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda technológie digitálneho spracovania textu, zvuku, obrazu a animácie a základné postupy pri tvorbe rozhlasových, filmových a televíznych programov. Dokáže navrhnúť a zrealizovať účelné zostavy multi­mediálnych zariadení, napr. dispečingových zobra­zovacích systémov, riadiacich systémov konferenčných, tlmočníckych a ozvučovacích systémov.

2561 M informačné a sieťové technológie – vývoj IKT riešení

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda princípy konštrukcie, štruktúry a činnosti HW počítača, programovanie v jazykoch C++, C# a JAVA, open-source programovanie, bezpečnosť prenosu a spracovania údajov, koncepty vytvárania sietí a ich bezpečnosti. Dokáže navrhnúť a zrealizovať integrované IKT riešenia, vykonávať odbornú správu a odstraňovať poruchy v komplexných IKT aplikáciách.

2561 M informačné a sieťové technológie – IKT systémy a ich správa

Absolvent teoreticky aj prakticky ovláda pokročilejšie pracovné postupy pre správu, diagnostiku a odstraňovanie porúch v PC a komunikačných sieťach. Dokáže optimalizovať PC siete za účelom zvýšenia kvality, priepustnosti či výkonnosti sieťového riešenia.

admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp