Článok Zenit 2023

Zenit 2023

Zručnosť, Elán, Nápaditosť, Invencia, Tvorivosť, alebo jedným slovom ZENIT. Ten, ktorý bude mať v názve rok 2023 je úspešne zvládnutý. Náročné dni pre usporiadateľov, ale aj finalistov. Dnes, keď sa snažíme riešiť mnohé veci “on-line” prichádza miestami až neuveriteľná možnosť ukázať, že Slovensko má skvelých mladých ľudí, ktorí dokážu nie len vo svojom domácom prostredí vytvoriť v priebehu dvoch dní hotové kvalitné a náročné diela z najviac žiadaných odborov a odvetví priemyslu. Nová generácia ukázala, že ak ju budeme správne viesť, budúcnosť je v dobrých rukách.

Gratulujeme víťazom, ale aj všetkým, ktorí sa zúčastnili a prejavili záujem, invenciu, vysokú mieru odbornosti a schopnosť dotiahnuť dielo do konca. Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí majú zásluhu na podpore svojich žiakov.

Aby toto všetko fungovalo potrebuje školstvo podporu v dobrej legislatíve, starostlivosti o pedagógov a dostatok finančných prostriedkov na všeobecné vzdelávanie a výskum. Potom je nádej, že naše talenty nebudú odchádzať za hranice Slovenska.

photo by: Adam Recký

SPŠE Hálova 16 , SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava,

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp