Internát – Oznam banner

Internát – Oznam

Oznam pre žiakov 1. ročníka ubytovaných v internáte akciovej spoločnosti SLOVNAFT

Informácie pre ubytovaných žiakov v školskom roku 2019/2020

Nástup ubytovaných žiakov SOŠ chemickej v ubytovacom zariadení je dňa 01. 09. 2019 od 15.00 hod.

Každý ubytovaný žiak bude mať k dispozícii:

 • posteľné prádlo,
 • vankúš a paplón,
 • v každej bunke je samostatné sociálne zariadenie so sprchou, bunka predstavuje 2 dvojposteľové izby,
 • v spoločnej kuchynke je mikrovlnná rúra, 2 chladničky a šporák,
 • na chodbe sa nachádza spoločná študovňa,
 •  pripojenie na internet,

 

Poplatky:
 • ubytovanie pre žiakov študijného odboru chemik operátor: 0 €
 • ostatní: 42 €/mesiac
 • Mesačnú úhradu za mesiac je potrebné zrealizovať vždy do 20. dňa nasledujúceho mesiaca.

Žiadosť o ubytovanie – TLAČIVO si stiahnite  TU: Žiadost o ubytovanie na internáte

Adresa školy: SOŠ chemická,  Vlčie hrdlo 50, 821 07  Bratislava

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE UBYTOVANÝCH  ŽIAKOV  V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

 • Nástup žiakov do internátu je 01. 09. 2019 (nedeľa) od 15.00 do 20.00 hod.
 • Po príchode sa žiaci hlásia u vychovávateľov na prvom poschodí internátu, ktorí ich usmernia v procese ubytovania.
 • Pri nástupe je potrebné predložiť: občiansky preukaz a 2 ks fotografií 3×3,5 cm.
 • Pri nástupe do internátu budú žiaci poučení o vnútornom poriadku internátu, režime dňa, platných bezpečnostných a protipožiarnych predpisoch v internáte.
 • Dôležité je priniesť si vhodnú obuv na prezúvanie, osobné a hygienické potreby.
 • Cenné veci a väčšie sumy peňazí si žiaci môžu priniesť len na vlastnú zodpovednosť,
 • Ďalšie administratívne a organizačné záležitosti budú prezentované na stretnutí rodičov a ubytovaných žiakov dňa 01. 09. 2019 o 16.00 v priestoroch internátu.
Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp