STe Normálni? spoločná fotografia banner

STe Normálni?

Na prvý pohľad opytovacia veta, no na ten druhý už je z nej názov súťaže o najlepšie audiovizuálne dielo s tematikou noriem, ktorú vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Zúčasnili sa ho žiaci III.C odboru multimédiá, konkrétne: Sofia Štefánková, Darien Ďalog, Jakub Kadera a Maximilián Záriš. Spoločne ako tím vyprodukovali zábavné video vo vlastnej réžii v priestoroch školských štúdií, ktoré získalo vo finále prvé miesto!

V pondelok 11. 12. 2023 si osobne prevzali cenu od riaditeľa odboru technickej normalizácie Ing. Dušana Butaša, no ešte pred samotným predaním ceny sme spoločne aj s ostatnými členmi tímu ÚNMS SR zotrvali značný čas v priateľskom rozhovore, v ktorom sme prediskutovali aj možnosti prípadnej spolupráce, či ponuku odborných workshopov z oblasti normalizácie a skúšobníctva z čoho sa rovnako veľmi tešíme.

Našim šikovným žiakom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie skvelé úspechy!

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp