Predstav svoj projekt MS Teams vstup do miestnosti

Súťaž pre uchádzačov o štúdium

SPŠE, Hálova 16, Bratislava vyhlasuje III. ročník súťaže pre deviatakov PREDSTAV SVOJ PROJEKT s možnosťou získania vyššieho počtu bodov v rámci prijímacieho konania na SPŠE Hálova v nasledovných štyroch sekciách: ELEKTROTECHNIKA – INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE – MULTIMÉDIÁ – PROGRAMOVANIE.

Všetky potrebné informácie nájdete na webe školy: Sútaž pre deviatakov

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp