Predstav svoj projekt MS Teams vstup do miestnosti

Súťaž pre žiakov ZŠ

SPŠE, Hálova 16, Bratislava vyhlasuje súťaž pre žiakov 9. ročníkov základných škôl v školskom roku 2020/2021 s možnosťou získania vyššieho počtu bodov v rámci prijímacieho konania na SPŠE Hálova v nasledovných štyroch sekciách:

  • ELEKTROTECHNIKA / Smart technológie – internet vecí
  • POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY / Počítač – vstupná brána do sveta IT
  • MULTIMÉDIÁ / VLOG – dokumentárny prierez dňa
  • PROGRAMOVANIE / Vlastná aplikácia, hra, alebo web

 

Podstatou súťaže je zistiť záujem, angažovanosť a kreativitu žiakov o štúdium moderných technológií, ktoré naša priemyslovka poskytuje v štyroch študijných odboroch.

Ak si žiak deviateho ročníka základnej školy a zaujímajú ťa moderné technológie, ktoré chceš u nás študovať, zaregistruj sa do súťaže, vypracuj vlastný projekt podľa zadaných sekcií a získaj tak cenné body do prijímacieho konania na našu priemyslovku.

Projekt sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť je Tvoja vlastná odborná prezentácia projektu vo forme PPT prezentácie. Praktická časť je Tvoje finálne dielo projektu.

Druhou možnosťou je vypracovanie projektu len v písomnej podobe, ktorá však musí spĺňať všetky kritéria práce, ktoré sú na webe v pravidlách súťaže.

Všetko podstatné nájdete na : Súťaž pre deviatakov

Veľa úspechov a tvorivosti!

Picture of admin

admin

administrátor webového sídla SPŠE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp