Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky:
„Rekonštrukcia telocvične - výmena podlahy a obkladu, rekonštrukcia sociálneho zariadenia k telocvični"
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12. 04. 2018 do 12.00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 59 651,47 € s DPH
Kontakt: Ing. Simona Drojáková simona.drojakova@spsehalova.sk