Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: "Dodanie 7 kusov PC v konfigurácii All-in-One" bolo úspešne ukončené dňa 15.08.2018.
Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť Moitin, s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za dodanie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.
 
 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: "Maľovanie stropu a stien v malej telocvični" bolo úspešne ukončené dňa 13. 06. 2018.
Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť SMM s.r.o., J. Bottu 29/B, 917 01 Trnava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.
 
 
Verejný obstarávateľ oznamuje, že verejné obstarávanie na zákazku: "Rekonštrukcia telocvične - výmena podlahy a obkladu, rekonštrukcia sociálneho zariadenia" bolo úspešne ukončené dňa 16. 04. 2018.
Verejný obstarávateľ určil úspešného uchádzača spoločnosť RE-ARCH a.s., Farebná 15-17, 821 05 Bratislava, nakoľko splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve a ponúkla/požaduje za poskytnutie/uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.